KK17_羽田空港_国内線第二ターミナル_1区間: 京急蒲田〜羽田空港国内線ターミナル
路線距離:6.5km
駅数:7駅
【京急空港線 京急蒲田〜羽田空港国内線ターミナル 駅一覧】

KK11 京急蒲田
KK12 糀谷
KK13 大鳥居
KK14 穴守稲荷
KK15 天空橋
KK16 羽田空港国際線ターミナル
KK17 羽田空港国内線ターミナル
 
【沿線風景

KK11 京急蒲田
Keikyu kamata, Ota-ku, Tokyo, Japan

 
KK11_京急蒲田_蒲田_3
■撮影機材
Nikon D750+AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
 
 
KK11_京急蒲田_蒲田_4
■撮影機材
Nikon D750+AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
 
 
KK12 糀谷
Kojiya, Ota-ku, Tokyo, Japan

 
KK12_糀谷_1
■撮影機材
Nikon D750+AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
 
 
KK12_糀谷_2
■撮影機材
Nikon D750+AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
 
 
KK13 大鳥居
Otorii, Ota-ku, Tokyo, Japan

 
KK13_大鳥居_1
■撮影機材
Nikon D750+AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
 
 
KK13_大鳥居_2
■撮影機材
Nikon D750+AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
 
 
KK14 穴守稲荷 あなもりいなり
Anamori inari, Tokyo, Japan

 
KK14_穴守稲荷_1
■撮影機材
Nikon D750+AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
 
 
KK14_穴守稲荷_2
■撮影機材
Nikon D750+AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR

■近くの撮影スポット
・羽田空港
 
 
KK15 天空橋
Tenkubashi, Tokyo, Japan

 
KK15_天空橋_羽田空港_1
■撮影機材
Nikon D750+AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
 
 
KK15_天空橋_羽田空港_2
■撮影機材
Nikon D750+AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR

■近くの撮影スポット
・羽田空港
 
 
KK16 羽田空港国際線ターミナル
Haneda Airport International Terminal, Ota-ku, Tokyo, Japan

 
KK16_羽田空港_国際線ターミナル_1
■撮影機材
Nikon D750+AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
 
 
KK16_羽田空港_国際線ターミナル_2
■撮影機材
Nikon D750+AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR

■近くの撮影スポット
・羽田空港
 
 
KK17 羽田空港国内線ターミナル
Haneda Airport Domestic Terminal, Ota-ku, Tokyo, Japan

 
KK17_羽田空港_国内線第二ターミナル_1
■撮影機材
Nikon D750+AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
 
 
KK17_羽田空港_国内線第二ターミナル_2
■撮影機材
Nikon D750+AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR

■近くの撮影スポット
・羽田空港